ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนวัดกาญจนาราม ดำเนินการเปิดเรียน On-Site วันแรก โดยยึดนโยบายและแนวปฎิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกาญจนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 609 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2565

 วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕  โรงเรียนวัดกาญจนาราม นำโดย นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการเปิดเรียน On-Site วันแรก โดยยึดนโยบายและแนวปฎิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความปลอดภัย นักเรียนที่มาเรียนต้องผ่านการตรวจ ATK และแจ้งผลก่อนวันมาเรียนทุกคน