ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในรูปแบบ ON-SITE
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 243 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 ธ.ค. 2564