ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนวัดกาญจนารามรับการตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน On-site จากคณะศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศ.ป.ก.) อำเภอกาญจนดิษฐ์
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกาญจนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 159 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 พ.ย. 2564

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนารามพร้อมด้วยนางอารีรัตน์ แก้วนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน On-site ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เป็นอย่างสูง