ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมการรับใบงานในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON HAND ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนวัดกาญจนาราม
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกาญจนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 337 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2564

 กิจกรรมการรับใบงานในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON HAND ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนวัดกาญจนาราม