ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมการร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิจกรรม
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 458 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 พ.ย. 2564
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวปาริฉัตร รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ได้รับมอบหมายจาก นายจำนงค์  นวลขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ให้เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมเมืองคนดี  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี