ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA : (Performance Agreement) เครือข่ายขุนทะเล
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 315 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 ธ.ค. 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA : (Performance Agreement) ของเครือข่ายขุนทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยได้รับเกียรติจากนายศุภชัย เวชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี และนางสาวอาริสา หนูกลิ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง