ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนวัดกาญจนารามให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ คณะกรรมการการประเมินการเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกาญจนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 493 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2565

       วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนารามพร้อมด้วยนางอารีรัตน์ แก้วนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ คณะกรรมการการประเมินการเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔