ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ แด่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกาญจนาราม
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกาญจนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 845 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 ม.ค. 2565

    นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนารามพร้อมนางอารีรัตน์ แก้วนวล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ แด่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกาญจนารามเพื่อขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกาญจนารามที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของสถานศึกษาตลอดมา