ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
โดย ร.ร.บ้านท่าเพชร
25 ก.ค. 2561
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนเเละเเห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
โดย ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
25 ก.ค. 2561
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
โดย ร.ร.วัดสันติวราราม
25 ก.ค. 2561
จิตอาสาพัฒนาวัด
โดย ร.ร.บ้านกำสนประชาสรรค์
24 ก.ค. 2561
ออมทรัพย์รวมใจ
โดย ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
23 ก.ค. 2561
วิถีพุทธ วิถีธรรม
โดย ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
23 ก.ค. 2561
ตามรอยพ่อ
โดย ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
20 ก.ค. 2561
NO SMOKE!
โดย ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
20 ก.ค. 2561
พลังงานสัญจร
โดย ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
20 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
โดย ร.ร.บ้านดอนหลวง
19 ก.ค. 2561
กิจกรรมสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ
โดย ร.ร.วัดสิงขร
19 ก.ค. 2561
กิจกรรมประหยัดพลังงานในสถานศึกษา
โดย ร.ร.บ้านบางใหญ่
18 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดยางหมู่ โรงเรียนบ้านไสตอ
โดย ร.ร.บ้านไสตอ
18 ก.ค. 2561
น้อมจิตบูชา
โดย ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพที่201
18 ก.ค. 2561
ทำบุญตักบาตร ร่วมกับคนในชุมชน
โดย ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
18 ก.ค. 2561
กิจกรรมจิตอาสา
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
18 ก.ค. 2561
โครงงานออมทรัพย์
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
18 ก.ค. 2561
อบรมคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
ธรรมะสวัสดี!!
โดย ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมยิ้มไหว้ สดใส ทักทายด้วยรัก
โดย ร.ร.วัดนทีคมเขต
17 ก.ค. 2561
โรงเรียนวิถีพุทธ วิถีศาสนา
โดย ร.ร.วัดท่าทอง
17 ก.ค. 2561
อบรมคุณธรรมประจำสัปดาห์
โดย ร.ร.บ้านศรีชัยคราม
17 ก.ค. 2561
“โครงงานคัดแยกขยะ” โรงเรียนบ้านสันติสุข ปีการศึกษา 2561
โดย ร.ร.บ้านสันติสุข
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมพระสอนนักเรียน
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
17 ก.ค. 2561
วิธีพุทธสุดใจ แห่เทียนเปิดไฟ สว่างธรรม ร.ร. บ้านปากกะแดะ
โดย ร.ร.บ้านปากกะแดะ
17 ก.ค. 2561
วิถีพุทธ
โดย ร.ร.ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรมโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
โดย ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์
17 ก.ค. 2561
โครงงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านวังหวาย
โดย ร.ร.บ้านวังหวาย
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.บ้านศิลางาม
17 ก.ค. 2561
หน้า 9 / 11 (ทั้งหมด 327 รายการ)
Previous  1  2  ...  7  8   9  10  11  Next