ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
โดย ร.ร.บ้านบ่อผุด
17 ก.ค. 2561
โครงงานโรงเรียนบ้านควนนิมิต
โดย ร.ร.บ้านควนนิมิต
17 ก.ค. 2561
สมาธิยามเช้า
โดย ร.ร.วัดท่าทอง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
นำเสนอกิจกรรมสถานศึกษาศีล 5 ของโรงเรียน
โดย ร.ร.วัดปากคู
17 ก.ค. 2561
รับการนิเทศ ติดตาม “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”
โดย ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี
17 ก.ค. 2561
ค่ายคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านน้ำฉา
17 ก.ค. 2561
โครงการอบรมคุณธรรม กิจกรรมความรู้ความเข้าใจมารยาทไทย
โดย ร.ร.บ้านท่าเสาเภา
17 ก.ค. 2561
อนุรักษ์ต้นไม้
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
โครงงานสร้างระเบียบวินัยในใจตน
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนบ้านอ่างทอง(วันครู ๒๕๐๒)
โดย ร.ร.บ้านอ่างทอง
17 ก.ค. 2561
โรงเรียนนนิคมสร้างตนเอง เข้าค่ายพุทธบุตร…ประจำปี 2561
โดย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนบ้านดอนสน
โดย ร.ร.บ้านดอนสน
17 ก.ค. 2561
วันวิสาขบูชาพุทธบารมี
โดย ร.ร.วัดดอนยาง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมทิ้งขยะลงถัง รวมพลังรักษ์สะอาด
โดย ร.ร.วัดกาญจนาราม
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมสมาธิและสวดมนต์ไหว้พระ
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.วัดอุทยาราม
17 ก.ค. 2561
วิถีพุทธในโรงเรียนบ้านแหลมหอย
โดย ร.ร.บ้านแหลมหอย
17 ก.ค. 2561
กิจกรรม วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 โรงเรียนวัดบางใบไม้
โดย ร.ร.วัดบางใบไม้
17 ก.ค. 2561
ค่ายคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหาดงาม
โดย ร.ร.บ้านหาดงาม
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา นำพาใจใสสะอาด
โดย ร.ร.บ้านไสใน
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรมด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา
โดย ร.ร.บ้านเกาะนกเภา
17 ก.ค. 2561
นักเรียนโรงเรียนวัดสมัยคงคาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุณธรรม
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ โรงเรียนบ้านกงหนิง
โดย ร.ร.บ้านกงหนิง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมเข้าวัดในวันพระ
โดย ร.ร.วัดแจ้ง
17 ก.ค. 2561
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาผืนป่าชายเลน “รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณ...
โดย ร.ร.บ้านท่าโพธิ์
17 ก.ค. 2561
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
โดย ร.ร.ชุมชนบ้านนางกำ
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรม
โดย ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
17 ก.ค. 2561
กิจกรรม “เข้าค่ายคุณธรรม ณ เวียงธรรม”
โดย ร.ร.วัดคีรีวงการาม
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมการไหว้ครู ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๘
โดย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา88
17 ก.ค. 2561
หน้า 9 / 10 (ทั้งหมด 286 รายการ)
Previous  1  2  ...  7  8   9  10  Next