ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ทำบุญตักบาตร ร่วมกับคนในชุมชน
โดย ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม
18 ก.ค. 2561
กิจกรรมจิตอาสา
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
18 ก.ค. 2561
โครงงานออมทรัพย์
โดย ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง
18 ก.ค. 2561
อบรมคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
ธรรมะสวัสดี!!
โดย ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมยิ้มไหว้ สดใส ทักทายด้วยรัก
โดย ร.ร.วัดนทีคมเขต
17 ก.ค. 2561
โรงเรียนวิถีพุทธ วิถีศาสนา
โดย ร.ร.วัดท่าทอง
17 ก.ค. 2561
อบรมคุณธรรมประจำสัปดาห์
โดย ร.ร.บ้านศรีชัยคราม
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมพระสอนนักเรียน
โดย ร.ร.บ้านคลองสระ
17 ก.ค. 2561
วิถีพุทธ
โดย ร.ร.ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรมโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
โดย ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.บ้านศิลางาม
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย ร.ร.บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
โดย ร.ร.วัดนอก
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมรับศีลถวายเพลพระ
โดย ร.ร.วัดบุญบันเทิง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
โดย ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์
17 ก.ค. 2561
กิจกรรม “ค่ายคุณธรรม”
โดย ร.ร.บ้านคอกช้าง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
โดย ร.ร.บ้านห้วยเสียด
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
17 ก.ค. 2561
โครงงานโรงเรียนบ้านควนนิมิต
โดย ร.ร.บ้านควนนิมิต
17 ก.ค. 2561
สมาธิยามเช้า
โดย ร.ร.วัดท่าทอง
17 ก.ค. 2561
หน้า 11 / 13 (ทั้งหมด 373 รายการ)
Previous  1  2  ...  9  10   11  12  13  Next