ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมคุณธรรมด้านจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา
โดย ร.ร.บ้านเกาะนกเภา
17 ก.ค. 2561
นักเรียนโรงเรียนวัดสมัยคงคาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุณธรรม
โดย ร.ร.วัดสมัยคงคา
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ โรงเรียนบ้านกงหนิง
โดย ร.ร.บ้านกงหนิง
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมเข้าวัดในวันพระ
โดย ร.ร.วัดแจ้ง
17 ก.ค. 2561
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาผืนป่าชายเลน “รักษ์ผืนป่ากับศรีสุบรรณ...
โดย ร.ร.บ้านท่าโพธิ์
17 ก.ค. 2561
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
โดย ร.ร.ชุมชนบ้านนางกำ
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมคุณธรรม
โดย ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
17 ก.ค. 2561
กิจกรรม “เข้าค่ายคุณธรรม ณ เวียงธรรม”
โดย ร.ร.วัดคีรีวงการาม
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมการไหว้ครู ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๘
โดย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา88
17 ก.ค. 2561
นักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคีได้ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย ร.ร.บ้านดินแดงสามัคคี
17 ก.ค. 2561
“ค่ายยุวชนคนคุณธรรม” โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
โดย ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี
17 ก.ค. 2561
หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านโพหวาย
17 ก.ค. 2561
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
โดย ร.ร.บ้านสันติสุข
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมร่วมงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
โดย ร.ร.วัดกลางใหม่
17 ก.ค. 2561
“กิจกรรมวันล้ออายุครบรอบ ๑๑๒ ปี พุทธทาสภิกขุ”
โดย ร.ร.วัดพุฒ
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมไปวัดในวันธรรมะสวนะและรักความเป็นไทย
โดย ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
17 ก.ค. 2561
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำโรงเรียนวัดสมหวัง
โดย ร.ร.วัดสมหวัง
17 ก.ค. 2561
การประชุม Video conference โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
15 ก.ค. 2561
เข้าค่ายธรรมะที่เวียงธรรม นักเรียน ป.6
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
17 มิ.ย. 2561
งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
29 ธ.ค. 2560
เดินรับบริจาคเงินโครงการก้าวคนละก้าว
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
14 พ.ย. 2560
สอบธรรมสนามหลวง ปี พ.ศ.2560 สนามสอบโรงเรียนวัดภูเขาทอง
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
09 พ.ย. 2560
กิจกรรมการประดิษฐ์กระทง
โดย ร.ร.บ้านบางใหญ่
03 พ.ย. 2560
การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการคร...
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
29 ก.ย. 2560
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ประจำปีการศึกษา 2560
โดย ร.ร.วัดภูเขาทอง
23 ส.ค. 2560
หน้า 11 / 11 (ทั้งหมด 325 รายการ)
Previous  1  2  ...  9  10   11