» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรม "คัดแยกขยะต้นทาง สู่ปลายทางที่ยั่งยืน"
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดบุณฑริการาม
จำนวนผู้เข้าชม : 708 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 พ.ย. 2561

 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทเซนทรัลแฟลิมี่มาร์ท ได้ดำเนินกิจกรรม "คัดแยกขยะต้นทาง สู่ปลายทางที่ยั่งยืน" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบุณฑริการาม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ มีวิธีการปฏิบัติคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และเพื่อให้นักเรียนขยายผลสู่พ่อแม่ผู้ปกครอง