ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนวัดกาญจนารามได้จัดอบรมความรู้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดกาญจนาราม ด้านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยตนเอง โดยชุดทดสอบแอนติเจน (Antigen Test Kit)
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกาญจนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 602 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ธ.ค. 2564

 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดกาญจนารามได้จัดอบรมความรู้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดกาญจนาราม ด้านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยตนเอง โดยชุดทดสอบแอนติเจน (Antigen Test Kit) ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์