ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวปาริฉัตร รัตนพันธ์ ครั้งที่ 2
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 874 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 ต.ค. 2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นางสาวปาริฉัตร รัตนพันธ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ในระยะเวลา 1 ปี โดยนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการ เขต 1 เป็นประธาน     นางจริยา  ซึ้งสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางดวงพร ดุษฎี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใบไม้ กรรมการและเลขานุการ ภายใต้การดูแลของ นายจำนงค์  นวลขาว  ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง