ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนวัดกาญจนารามเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ON-SITE
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกาญจนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 123 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 ธ.ค. 2564

    วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนารามพร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดกาญจนารามได้ร่วมกันปรับปรุงจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน จุดเว้นระยะห่าง และทำความสะอาดพื้นที่รอบๆ บริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ON-SITE ในภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔