ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 1181 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2564

 

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีนายจำนงค์  นวลขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เป็นประธานในการเปิดกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมคุ้มกัน ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านกระบวนการลูกเสือ โดยมีลูกเสือแกนนำเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้