ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ก.ค. 2560
ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ก.ค. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ก.ค. 2560
การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา (PLC : Professional Learning Community)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.ค. 2560
ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.ค. 2560
กิจกรรมยกระดับภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 ก.ค. 2560
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ก.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ก.ค. 2560
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 มิ.ย. 2560
กิจกรรมค่ายพัฒนาครูบรรณารักษ์และนักเรียนยุวบรรณารักษ์ โครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 มิ.ย. 2560
ร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำ พระราชทาน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 มิ.ย. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 มิ.ย. 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 มิ.ย. 2560
ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลและ VTR โรงเรียนประชารัฐ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 มิ.ย. 2560
ประชุมการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 มิ.ย. 2560
เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 มิ.ย. 2560
มอบของที่ระลึกก่อนเดินทาง
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 มิ.ย. 2560
กศจ.สุราษฎร์ธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน ๔๒ อัตรา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 มิ.ย. 2560
เดินทางสู่ ศธจ.ชุมพร
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 มิ.ย. 2560
การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 มิ.ย. 2560
MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุจริต
โดย นายสมชาย สำอางค์กาย
29 ธ.ค. 2558
ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
โดย นายสมชาย สำอางค์กาย
29 ธ.ค. 2558
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
โดย นายสมชาย สำอางค์กาย
11 ธ.ค. 2558
หน้า 27 / 27 (ทั้งหมด 806 รายการ)
Previous  1  2  ...  25  26   27