ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำน...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ม.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
31 ม.ค. 2561
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.”...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ม.ค. 2561
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเกาะพะงัน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 ม.ค. 2561
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอกาญจนดิษฐ์
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
26 ม.ค. 2561
เยี่ยมนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบเงินจากกองทุนช่วยเหล...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ม.ค. 2561
พิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการปฐมวัยเครือข่ายโรงเรียนปากแพรก
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ม.ค. 2561
ประชุมชี้แจงระดับสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-N...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ม.ค. 2561
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.”...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ม.ค. 2561
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 ม.ค. 2561
กิจกรรมเข้าค่ายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนชั้นประ...
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
22 ม.ค. 2561
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอดอนสัก
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 ม.ค. 2561
ประชุมทางไกลเพื่อรับฟังการมอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอ...
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
19 ม.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานวารสาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ม.ค. 2561
ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2561
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ม.ค. 2561
พิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ม.ค. 2561
พิธีมอบเงิน โครงการ สพฐ.รวมน้ำใจสู่อุทกภัยภาคใต้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ม.ค. 2561
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ม.ค. 2561
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมืองฯ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ม.ค. 2561
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเกาะสมุย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ม.ค. 2561
นักเรียนโรงเรียนบ้านบางรักษ์รับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่นจาก รมต....
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ม.ค. 2561
มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ม.ค. 2561
มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ม.ค. 2561
ประชุมประธานฝ่าย/เลขานุการฝ่ายและผู้เกี่ยวข้องการจัดงานวันคร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ม.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ม.ค. 2561
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ม.ค. 2561
สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ม.ค. 2561
มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุวาตภัย
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
05 ม.ค. 2561
มอบเงินให้ข้าราชการครู เพื่อช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ม.ค. 2561
มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ม.ค. 2561
หน้า 27 / 33 (ทั้งหมด 965 รายการ)
Previous  1  2  ...  25  26   27  28  29  ...  32  33  Next