ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายกิตติ ใจซื่อ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 403 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2566

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายกิตติ ใจซื่อ ครู ค.ศ.1 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ณ วัดอุทยาราม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี