ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายการตรวจราชการ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 216 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 มี.ค. 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายการตรวจราชการ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 5 นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังและรายงานผล