ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 166 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 มี.ค. 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางการประเมินโครงการสำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อชี้แจงแนวทางในการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ณ ห้องประชุมธารตาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1