ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีฌาปนกิจศพคุณแม่เพียร คชไพร มารดาของนายสมชาย คชไพร
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 216 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 มี.ค. 2566

 

 

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายประทีป  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่เพียร  คชไพร มารดาของนายสมชาย  คชไพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มดพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ วัดเดิมเจ้า อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี