ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ตรวจสุขภาพประจำปี 2566
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 291 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และข้าราชการบำนาญในสังกัด ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 โดยโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์รสรน จัดทีมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่พร้อมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่มาให้บริการ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี และลานบริเวณหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1