ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » เครือข่ายสมุย 1 จัดแข่งขันกีฬาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 139 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 มี.ค. 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายประทีป  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางจิรฉัตร  ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาผู้บริหาร ครู และบุคลากรเครือข่าย สมุย 1 ณ สนามโรงเรียนบ้านหน้าค่าย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีโรงเรียนในเครือข่ายสมุย 1 จำนวน 10 โรงเรียน เข้าเข้าการแข่งขันฯ ในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ออกกำลังกาย ได้พบปะสังสรรค์ สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะส่งผลต่อการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของเครือข่ายในโอกาสต่อไป