ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 247 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2566
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย "Unlock a better life" สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า โดยขยายผลการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทยไปใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน ทั้งนี้กำหนดจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยราชภัฏสุราษฎร์ธานี