ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนบ้านวังหวาย ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 366 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 มี.ค. 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติและร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี งานเลี้ยงน้ำชาโรงเรียนบ้านวังหวาย ทั้งนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า จัดเลี้ยงน้ำชา และการแสดงบนเวทีของนักเรียนและชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนไปพัฒนาสถานศึกษา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนบ้านวังหวาย