ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มอำนวยการ
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 791 ครั้ง

กลุ่มอำนวยการ
นางดวงมณี ฉิมพลี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางสาวพิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสุมณฑา วงศ์วิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวประภัสสร โยธารักษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวภัทราภรณ์ ชิตรัตถา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ