ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 974 ครั้ง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางกัลยา แป๊ะป๋อง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางนันทรัตน์ แกมทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาริษา ใสหลวง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางธัญดา ทิพย์น้อย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายชัยณรงค์ เงาอำพันไพฑูรย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ