ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 518 ครั้ง

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายสมชาย คชไพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม


นายพิชัย ภัทธิยธนี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ