ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มนโยบายและแผน
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 202 ครั้ง

กลุ่มนโยบายและแผน
นายเจด็จ หนูแกล้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวัลภรณ์ วณิชชาภิวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวมาลิสา แช่มนุ้ย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



ทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ