ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,015 ครั้ง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางสาวเพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุนันทินี ปลักปลา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางนัยนา เกิดศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางนัทธมน เภตราใหญ่
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


ทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ