ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กลุ่มกฏหมายและคดี
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 158 ครั้ง

กลุ่มกฏหมายและคดี
นายสิงหนาท คงทรัพย์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางสาวมุกนรินทร์ ทองเกลี้ยง
นิติกรปฏิบัติการทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ