ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กลุ่มกฏหมายและคดี
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 990 ครั้ง

กลุ่มกฏหมายและคดี
นายสิงหนาท คงทรัพย์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี


นางสาวมุกนรินทร์ ทองเกลี้ยง
นิติกรปฏิบัติการทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ