ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 569 ครั้ง

หน่วยตรวจสอบภายใน
นางนัยนา เกิดศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ