ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 149 ครั้ง

หน่วยตรวจสอบภายใน
นางนัยนา เกิดศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ