ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
พนักงานราชการ
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 175 ครั้ง

พนักงานราชการ
นางสาวเหมือนฝัน ทองจีบ
พนักงานธุรการ
นางสาวสุพจนีย์ คงไกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจณิสตา ชูช่วย
นักวิชาการศึกษา

นางสาวโรสณี ใบหมาดปันจอ
นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน
นางสาวพิมพ์ศิลป์ แก้วมีศรี
นักจัดการงานทั่วไป


ทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ