ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 1 ครั้ง

นางสาวเหมือนฝัน ทองจีบ
พนักงานธุรการ
นางสาวสุพจนีย์ คงไกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจณิสตา ชูช่วย
นักวิชาการศึกษา

นางสาวโรสณี ใบหมาดปันจอ
นักจิตวิทยาประจำสำนักงาน


ทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ