ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ลูกจ้างประจำ
ข้อมูลโดย : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 455 ครั้ง

ลูกจ้างประจำ
นายวิทยา จันทร์กัน
ช่างปูน 4
นายสรัล เจนพิชัย
ช่างปูน 4
นายศิริวัฒน์ คงวุ่น
ช่างปูน 3ทำเนียบบุคลากรกลุ่มต่างๆ