ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » เครือข่าย/ขยายผล
"เปิดบ้านคุณธรรม" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564


 
"เปิดบ้านคุณธรรม" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่ก...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ย. 2563