ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » เครือข่าย/ขยายผล
"เปิดบ้านคุณธรรม" ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม ชม แชร์ เชียร์ เครือข่ายการศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ส.ค. 2565
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (อง...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 ส.ค. 2565
นำเสนอผลงานส่งเสริมคุณธรรมในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 ก.ค. 2565
 
"เปิดบ้านคุณธรรม" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564


 
"เปิดบ้านคุณธรรม" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่ก...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ย. 2563