ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม ชม แชร์ เชียร์ เครือข่ายการศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 548 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เครือข่ายการศึกษา การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม ชม แชร์ เชียร์ เครือข่ายการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร