ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) เครือข่าย ตามโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 764 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 ส.ค. 2565

 วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับผู้เช้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) เครือข่าย ตามโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็น 1 ใน 25 เขต ที่ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้คุณธรรมหลัก “รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย” สำหรับปีงบประมาณ 2565 ได้ขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ เป็นปีที่ 4 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นครศรีธรรมราช เขต 2,4 และบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช