ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
องค์กรคุณธรรม » ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรม » นำเสนอผลงานส่งเสริมคุณธรรมในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 853 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 ก.ค. 2565

ประมวลภาพนำเสนอผลงานส่งเสริมคุณธรรมในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี https://photos.app.goo.gl/GQpcHArnvQXKA6eP7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการ/การแสดงผลการดำเนินงานพััฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ "เปิดบ้านคุณธรรม ครั้งที่ 3" เนื่องในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย A-D โรงแรมวังใต้ ทั้งนี้ ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (องค์กรขยายผล) นำโดยนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้บริหาร/ผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง