ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
รับชมรายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 24/2561
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
27 มิ.ย. 2561
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 มิ.ย. 2561
สุ่มตรวจการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียน
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
21 มิ.ย. 2561
ตัวแทนรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
21 มิ.ย. 2561
ประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 มิ.ย. 2561
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับชมรายการ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 มิ.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนรับการประเมินตามมาตรฐานสำนักงานเขต...
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
18 มิ.ย. 2561
ลงนามปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
18 มิ.ย. 2561
เข้าแถวเคารพธงชาติไทยเพื่อแสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
18 มิ.ย. 2561
ประชุมเพื่อประสานความร่วมมือตามมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 มิ.ย. 2561
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึก...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 มิ.ย. 2561
พิธีปิดค่าย “เพชรอาสาพัฒนาชุมชน” และรับมอบอาคารห้องสมุดโรงเร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 มิ.ย. 2561
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 มิ.ย. 2561
การจัดกิจกรรมตามโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 มิ.ย. 2561
kickoff การรณรงค์ป้องกันการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
07 มิ.ย. 2561
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 มิ.ย. 2561
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 มิ.ย. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูต้นแบบการให้บริการเครือข่ายสารสน...
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
05 มิ.ย. 2561
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 มิ.ย. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ดำเนินการคัดกรองนักเรีย...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 มิ.ย. 2561
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับปฐม...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 มิ.ย. 2561
การอบรมโครงการชุมชนโพหวายสุขภาพดี (Health For All)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 มิ.ย. 2561
การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 พ.ค. 2561
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 พ.ค. 2561
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 พ.ค. 2561
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Educatio...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 พ.ค. 2561
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 พ.ค. 2561
การจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 พ.ค. 2561
ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายสักการะเนื่องใน “วันอาภากร” ประจำปี 25...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 พ.ค. 2561
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 พ.ค. 2561
หน้า 35 / 44 (ทั้งหมด 1315 รายการ)
Previous  1  2  ...  33  34   35  36  37  ...  43  44  Next