ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะทำงานวัดและประเมินผลข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 161 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวัดและประเมินผลข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบโปรแกรมการกรอกคะแนนผลการสอบ รวบรวมคะแนนผลการสอบ วิเคราะห์ผลการสอบและจัดทำรายงานผลการสอบ ปีการศึกษา 2564