ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 ก.ค. 2560
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ค. 2560
ร่วมพิธีศาสนามหามงคล
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ค. 2560
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ค. 2560
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 ก.ค. 2560
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูฯ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ก.ค. 2560
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ก.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ก.ค. 2560
วันเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส...
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
21 ก.ค. 2560
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
20 ก.ค. 2560
บรรยากาศงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศ...
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
20 ก.ค. 2560
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคล และเฉลิมพระเกียร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ก.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ก.ค. 2560
อบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถาน...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ค. 2560
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 ก.ค. 2560
ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 ก.ค. 2560
กศจ.สุราษฎร์ธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน ๔๔ อัตรา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 ก.ค. 2560
ประชุมวางแผนเตรียมงานศิลปหัตถกรรม นร.ระดับภาคใต้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ก.ค. 2560
พัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ก.ค. 2560
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ก.ค. 2560
ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ก.ค. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ก.ค. 2560
การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.ค. 2560
ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.ค. 2560
กิจกรรมยกระดับภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยศูนย์พัฒนาการ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ก.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 ก.ค. 2560
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 ก.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ก.ค. 2560
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ก.ค. 2560
หน้า 41 / 42 (ทั้งหมด 1246 รายการ)
Previous  1  2  ...  39  40   41  42  Next