ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ประชุมเพื่อเตรียมการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 พ.ย. 2560
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 พ.ย. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 พ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการผลิต VTR นำเสนอในการแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 พ.ย. 2560
ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 พ.ย. 2560
ประชุมชี้แจงเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 พ.ย. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.”
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 พ.ย. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 พ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 พ.ย. 2560
พิธีรับมอบอาคารชาญวีรกุลที่ 67 ให้กับโรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน อำเภอกาญจนดิษฐ์
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 พ.ย. 2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 พ.ย. 2560
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 พ.ย. 2560
ร่วมรับฟังการประชุมผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3/2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 พ.ย. 2560
ประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงาน ของ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
31 ต.ค. 2560
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ต.ค. 2560
ประชุมคณะทำงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ต.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ต.ค. 2560
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
26 ต.ค. 2560
ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณและการจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณี
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ต.ค. 2560
ร่วมพิธีรับพระราชทานไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทาน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ต.ค. 2560
ร่วมงานพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 ต.ค. 2560
โครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ต.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 ต.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
17 ต.ค. 2560
ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ต.ค. 2560
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 ต.ค. 2560
พิธีเปิดงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัด ภาคใต้ ครั้งที่ 12
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 ต.ค. 2560
ประชุมประธาน/เลขานุการ/ผู้ประสานงาน ศูนย์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ต.ค. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 ต.ค. 2560
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที่ 7/2560
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
06 ต.ค. 2560
หน้า 23 / 27 (ทั้งหมด 782 รายการ)
Previous  1  2  ...  21  22   23  24  25  ...  26  27  Next