ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
- การประชุมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 (ประธาน)
3
4
5
6
- การประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- การพิจารณาประเมินพัฒนาการเด็ก
7
- ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
8
9
- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10
11
12
13
14
15
16
17
- การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ การส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน
18
19
20
21
22
23
24
25
- วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า
26
27
28
29
30
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | เม.ย. 67 | มี.ค. 67 | ก.พ. 67 | ม.ค. 67 | ธ.ค. 66 | พ.ย. 66 | ต.ค. 66 | ก.ย. 66 | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66