ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- การประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ปี พ.ศ.2566
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
- การประชุมคณะทำงานประเมินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
28
29
30
- ประชุมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | เม.ย. 67 | มี.ค. 67 | ก.พ. 67 | ม.ค. 67 | ธ.ค. 66 | พ.ย. 66 | ต.ค. 66 | ก.ย. 66 | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66