ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ข้อมูลโดย : นางศินาถ ปรีชา
จำนวนผู้เข้าชม : 1614 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 พ.ค. 2561

             ด้วย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (องค์การเยาวชน) ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการเปิดพื้นที่ สร้างสรรค์ผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อโฆษณาในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล “ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด ” ในหัวข้อ “ STOP DRUG : START CHANGE, เลิกยา กล้า..เปลี่ยน ” สถานศึกษาที่สนใจส่ง      ใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักการศึกษา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เบอร์ประสาน 087-403 1112 

สิ่งที่แนบมาด้วย : โครงการ