ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » การแข่งขันวาดภาพ "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา"
ข้อมูลโดย : นางศินาถ ปรีชา
จำนวนผู้เข้าชม : 1978 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 มี.ค. 2561

       ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี,วัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดงาน  "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 ณ สุราษฎร์ธานี ฮออล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี  ส่งใบสมัครเข้าแข่งขันในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจฉัน" สถานศึกษาที่สนใจสมัครได้ที่ อบจ.สุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2561 

สิ่งที่แนบมาด้วย : 9 มีนาคม 2561