ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด "รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา"
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
จำนวนผู้เข้าชม : 114 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2567

 นำโดย นายพุทธพันธุ์ พรหมรักษ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2567 คือ "รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา" โดยมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในบริเวรใกล้เคียง เพื่อให้นักเรียน ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด