ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » บริษัท แลคตาซอย จำกัด แจกผลิตภัณฑ์ นมถั่วเหลือง แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสระ
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านคลองสระ
จำนวนผู้เข้าชม : 109 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2567

 วันที่ 11 มิถุนายน 2567 บริษัท แลคตาซอย จำกัด นำผลิตภัณฑ์ น้ำนมถั่วเหลือง "แลคตาซอย" บรรจุกล่อง ยูเอชที เข้าแจกนักเรียนในโรงเรียนบ้านคลองสระ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กบนักเรียนและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนหันมาบรโภคผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย