ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ละครสั้นเรื่อง ควันมรณะ บุหรี่ไฟฟ้า โรงเรียนวัดภูเขาทอง วีดีโอเพื่อรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดภูเขาทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 112 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 มิ.ย. 2567

ละครสั้นเรื่อง "ควันมรณะ บุหรี่ไฟฟ้า" วีดีโอเพื่อรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า...อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่ โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี อำนวยการสร้างนายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทองสร้างรรค์งานโดย นายหัสภูมิ รักดี นายณัฐปคัลภ์ ราชนุ้ย และนายกิตติพนธ์ ชูส่งแสง นักเรียนแสดง เด็กชายพีรวัส จันทร์เวช เด็กชายธนภูมิ ศิรินันท์ เด็กชายสุพศิน เรืองฤทธิ์ เด็กชายธนเทพ นรินทร์ และเด็กชายอนุพงค์ แก่นจันทร์