ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ของโรงเรียนวัดภูเขาทอง 31 พฤษภาคม
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดภูเขาทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 116 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 พ.ค. 2567

 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนวัดภูเขาทอง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย นำโดยนายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ตำรวจครูแดร์ ให้ความรู้กับนักเรียนเนื่องในวันงดสูบบุหรี่ โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ณ ใต้อาคารเรียนอุเบกขา โรงเรียนวัดภูเขาทอง