ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โรงเรียนวัดภูเขาทองนำนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดภูเขาทอง ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดภูเขาทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 113 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2567